Skip to Content
De'Longhi Coffee Machines Help Center
Autentica CappuccinoBericht: ONTKALKEN
Autentica Cappuccino

Autentica Cappuccino

The De'Longhi Autentica Cappuccino is a versatile and sophisticated coffee machine designed to elevate your at-home coffee experience. This appliance seamlessly combines modern technology with user-friendly features to deliver a range of delicious coffee beverages.

Bericht: ONTKALKEN

Probeer deze oplossing.

De ontkalkingsprocedure moet worden uitgevoerd

Mogelijke oorzaak:
De machine moet worden ontkalkt.

Volg de onderstaande handleiding voor gedetailleerde instructies:

1

Zet het apparaat aan en wacht tot het klaar is voor gebruik

2

Druk op MENU/ESC (B2) om het menu te openen.

3

Druk op de pijltjes totdat "Ontkalken" verschijnt.

4

Druk op "ok".

"Bevestigen?" wordt weergegeven.

5

Druk op "ok" om te bevestigen

"LEDIG LEKBAK", "VOEG ONTKALKINGSMIDDEL TOE", "VERWIJDER FILTER" (alleen als het filter aanwezig is) en "DRUK OK" wisselen elkaar af op het display.

6

Verwijder de watertank en giet deze helemaal leeg

Verwijder ook het waterfilter, indien aanwezig.

7

Leeg de lekbak en het koffiedikbakje en plaats ze terug in de machine.

8

Giet de ontkalker in de tank tot niveau A (komt overeen met een verpakking van 100 ml) dat op de achterkant van de tank is aangegeven.

9

Voeg water (1 liter) toe tot niveau B

10

Plaats de watertank terug

11

Plaats een lege opvangbak met een minimale inhoud van 1,4 liter onder de koffie- en heetwateruitloop.

Belangrijk! Gevaar voor brandwonden

Uit de uitloop stroomt heet zuurhoudend water. Voorkom contact met spatten van deze oplossing.

12

Druk op "ok" om te bevestigen dat u de ontkalkingsvloeisto hebt toegevoegd.

Het bericht "Ontkalken bezig" verschijnt en de ontkalkingsprocedure begint. De ontkalkingsvloeistof komt uit de koffie-uitloop en de heetwateruitloop en er wordt een reeks spoelingen en pauzes uitgevoerd om kalkaanslag in de machine te verwijderen.

Na ongeveer 25 minuten verschijnen afwisselend de meldingen "SPOELEN" en "VUL TANK" op het display.

Belangrijk! Gevaar voor brandwonden

Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl er heet water wordt geleverd.

13

Het apparaat is nu klaar om gespoeld te worden met schoon water.

1
Verwijder de watertank.

2
Leeg de tank.

3
Spoel af onder stromend water.

4
Vul met vers water tot aan het MAX-niveau.

5
Plaats de watertank terug.

6
"SPOELEN, druk op OK" wordt weergegeven.

14

Leeg de opvangbak en plaats het leeg onder de koffie- en heetwateruitloop.

15

Druk op "ok" om het spoelen te hervatten.

Heet water komt eerst uit de koffie-uitloop en daarna uit de heetwateruitloop.

Op het display verschijnt het bericht "SPOELEN WACHTEN a.u.b.".

Als het waterreservoir leeg is, verschijnen afwisselend de meldingen "SPOELEN", "VUL TANK" en "PLAATS FILTER" (alleen indien eerder verwijderd) op het display.

16

Leeg de opvangbak

17

Verwijder de watertank

1
Plaats het waterfilter terug (indien eerder verwijderd).

2
Vul de tank tot het MAX-niveau met vers water.

3
Plaats de watertank in de machine. Op het display verschijnt "SPOELING druk OK".

18

Plaats de lege opvangbak onder de heetwateruitloop

19

Druk op "ok" om het spoelen te starten

De spoeling begint weer uit de heetwateruitloop en de melding "SPOELEN WACHTEN" verschijnt.

Na afloop verschijnt het bericht "Spoelen voltooid, druk op OK".

20

Druk op "ok".

"VUL TANK" verschijnt op het display.

21

Leeg de lekbak, vul de watertank met vers water tot het niveau MAX en plaats ze terug in de machine.

De ontkalking is voltooid.

Let op!

Als de ontkalkingsprocedure niet correct is voltooid raden wij aan deze te herhalen.

Heb je meer hulp nodig?

Stel een andere vraagAutentica Cappuccino
Selecteer een ander product
Op deze pagina
© 2024|Sitemap