Skip to Content
De'Longhi Coffee Machines Help Center
Autentica CappuccinoBericht: VUL WATERRESERVOIR
Autentica Cappuccino

Autentica Cappuccino

The De'Longhi Autentica Cappuccino is a versatile and sophisticated coffee machine designed to elevate your at-home coffee experience. This appliance seamlessly combines modern technology with user-friendly features to deliver a range of delicious coffee beverages.

Bericht: VUL WATERRESERVOIR

Probeer deze oplossing.

Vul de tank en plaats deze terug in de machine

Mogelijke oorzaak:
Onvoldoende water in de tank.

Druk hem zo ver mogelijk in tot hij vastklikt.

Heb je meer hulp nodig?

Stel een andere vraagAutentica Cappuccino
Selecteer een ander product
Op deze pagina
© 2024|Sitemap