Skip to Content
De'Longhi Coffee Machines Help Center
Dinamica ECAM35X.55 - ECAM35X.75Bericht: Watercircuit leeg, Vul watercircuit, Warm water, Bevestigen?

Dinamica ECAM35X.55 - ECAM35X.75

Bericht: Watercircuit leeg, Vul watercircuit, Warm water, Bevestigen?

Probeer deze oplossing.

Druk op OK om water uit de uitloop te laten stromen, laat doorstromen tot het rustig stroomt.

Mogelijke oorzaak:
Het watercircuit is leeg.

Als het alarm optreedt terwijl heet water of stoom wordt geleverd, draai dan de draaiknop naar de O-stand en hervat de levering.

Heb je meer hulp nodig?

Stel een andere vraagDinamica ECAM35X.55 - ECAM35X.75
Selecteer een ander product
Op deze pagina
© 2024|Sitemap