Skip to Content
De'Longhi Coffee Machines Help Center
Eletta PlusBericht: ONTKALKEN

Eletta Plus

Bericht: ONTKALKEN

Probeer deze oplossing.

De machine moet ontkalkt worden

Mogelijke oorzaak:
De machine moet worden ontkalkt.

Volg de onderstaande handleiding voor gedetailleerde instructies:

1

Zet de machine aan

Belangrijk:
Ontkalkingsmiddel bevat zuren die de huid en ogen kunnen irriteren. Het is van vitaal belang de veiligheidswaarschuwingen van de fabrikant op de verpakking van het ontkalkingsmiddel en de waarschuwingen met betrekking tot de te volgen procedure in geval van contact met de huid en de ogen te respecteren.

U mag alleen De'Longhi ontkalkingsmiddel gebruiken. Als u een ongeschikte ontkalker gebruikt en/of de ontkalking verkeerd uitvoert, kunnen er gebreken optreden die niet door de garantie worden gedekt.

2

Druk op de toets MENU/ESC (B12) om het menu te openen.

3

Druk op < or > totdat "Ontkalken" wordt weergegeven.

4

Selecteer door op de OK-toets te drukken

"Bevestigen?" wordt weergegeven.

5

Bevestig met de OK-toets

Er verschijnt "Ledig de lekbak", afgewisseld met "verwijder filter" (als het filter aanwezig is) en "voeg ontkalker toe, druk op OK".

6

Leeg de watertank volledig en verwijder het waterfilter (indien aanwezig)

7

Leeg de lekbak en het koffiedikbakje

Doe ze dan terug in het apparaat.

8

Giet de ontkalker in de tank tot niveau A (vermeld op de watertank)

Niveau A komt overeen met een verpakking van 100 ml.

9

Voeg water (1 liter) toe tot niveau B

10

Plaats de watertank terug

11

Plaats een lege opvangbak met een minimale inhoud van 1,5 liter onder de heetwateruitloop

12

Druk op de knop OK om te bevestigen dat u de ontkalkingsvloeistof hebt toegevoegd.

Belangrijk! Verbrandingsgevaar
Uit de heetwateruitloop stroomt heet water. Vermijd contact met waterspatten.

Het ontkalkingsprogramma voert automatisch een reeks spoelingen en pauzes uit om kalkaanslag binnenin de machine te verwijderen.

"Ontkalken bezig" wordt weergegeven.

Het ontkalkingsprogramma start en er komt ontkalker uit de wateruitloop.

13

Wacht tot het ontkalkingsprogramma klaar is

Na ongeveer 30 minuten verschijnt het bericht "SPOELEN, FILTER PLAATSEN" (indien eerder verwijderd), afgewisseld met "TANK VULLEN".

Het apparaat is nu klaar om doorgespoeld te worden met schoon water.

14

Spoel en vul de watertank

1
Verwijder de watertank.

2
Leeg de watertank.

3
Spoel af onder stromend water.

4
Vul met schoon water tot het niveau MAX.

5
Plaats het waterfilter (indien eerder verwijderd).

6
Plaats de watertank terug in de machine.

SPOELING, Druk OK " wordt weergegeven.

15

Leeg de opvangbak waarin de ontkalkingsoplossing is opgevangen en plaats het leeg onder de heetwateruitloop.

16

Druk op de OK-toets om het spoelen te starten

Er stroomt heet water uit de uitloop en het bericht "Spoelen, even wachten" verschijnt.

Als het waterreservoir volledig leeg is, verschijnt het bericht "Spoelen voltooid, druk op OK".

17

Druk op de OK-toets

"Opwarmen a.u.b. wachten" verschijnt, waarna het apparaat klaar is voor gebruik.

Heb je meer hulp nodig?

Stel een andere vraagEletta Plus
Selecteer een ander product
Op deze pagina
© 2024|Sitemap