Skip to Content
De'Longhi Coffee Machines Help Center
La Specialista ArteAan het einde van de ontkalking vraagt het apparaat om een extra spoeling.

La Specialista Arte

Aan het einde van de ontkalking vraagt het apparaat om een extra spoeling.

Probeer deze oplossing.

Voltooi de spoelcyclus vanaf stap 9 van de ontkalkingsprocedure.

Mogelijke oorzaak:
Tijdens de spoelcyclus is de watertank niet gevuld tot het niveau MAX.

Volg de onderstaande handleiding voor gedetailleerde instructies:

1

Voor het ontkalken

Let op:

  • Lees voor gebruik de instructies en de etikettering op de verpakking van de ontkalker.

  • Het is belangrijk dat u uitsluitend De'Longhi ontkalker gebruikt. Het gebruik van een ongeschikte ontkalker en/of een onjuiste ontkalking kan leiden tot gebreken die niet door de fabrieksgarantie worden gedekt.

  • Ontkalker kan kwetsbare oppervlakken beschadigen. Als het product per ongeluk wordt gemorst, moet het onmiddellijk worden gedroogd.

2

Verwijder het waterfilter (indien aanwezig)

Giet vervolgens de ontkalkingsvloeistof tot het niveau A dat in de tank is aangegeven.

Niveau A is gelijk aan 100 ml.

3

Voeg water (1 liter) toe tot niveau B

Plaats vervolgens de watertank terug in het apparaat.

4

Draai de keuzeknop naar de ontkalking

Het OK-lampje wordt oranje en het ontkalkingslampje knippert.

5

Plaats een opvangbak onder de koffie-uitloop, de heetwateruitloop en het stoompijpje.

Zorg ervoor dat de portafilter niet is geplaatst.

6

Houd de OK-toets minstens 3 seconden ingedrukt.

Het OK-lampje begint te knipperen en de ontkalking begint.

Let op:
Als u de ontkalkingsprocedure per ongeluk start, kunt u 10 seconden op de OK-toets drukken; de spoelcyclus kan niet meer worden gestopt (vanaf stap 9).

7

Het ontkalkingsprogramma start en de ontkalkingsvloeistof komt uit het stoompijpje en de koffie-uitloop.

Het ontkalkingsprogramma verwijdert kalkaanslag in het apparaat door automatisch een reeks spoelingen en pauzes uit te voeren totdat het reservoir leeg is.

De afgifte stopt en het OK-lampje wordt wit. Dit geeft aan dat het nodig is om door te gaan met spoelen.

8

Leeg de opvangbak en plaats deze daarna terug.

9

Plaats de watertank terug

1
Verwijder de watertank.

2
Giet de achtergebleven ontkalkingsvloeistof weg.

3
Spoel de tank af met stromend water.

4
Vul de tank met vers water tot MAX.

5
Plaats de tank terug in de machine.

10

Plaats een opvangbak onder de koffie-uitloop, de heetwateruitloop en het stoompijpje.

11

Druk op de OK-toets

Het spoelen begint.

Als het spoelen klaar is, stopt de afgifte en maakt het apparaat zich klaar voor gebruik.

12

Leeg de opvangbak.

13

De lekbak uitnemen en legen, vervolgens terugplaatsen in het apparaat.

14

Plaats de watertank terug

1
Verwijder de watertank.

2
Spoel de tank onder stromend water.

3
Vul de tank met vers water tot MAX.

4
Plaats de tank terug in de machine.

De machine is nu klaar voor gebruik.

Heb je meer hulp nodig?

Stel een andere vraagLa Specialista Arte
Selecteer een ander product
Op deze pagina
© 2024|Sitemap