Skip to Content
De'Longhi Coffee Machines Help Center
MaestosaBericht: KOFFIE TOEVOEGEN, KOFFIE MAX. 1 MAATSCHEPJE

Maestosa

Bericht: KOFFIE TOEVOEGEN, KOFFIE MAX. 1 MAATSCHEPJE

Probeer deze oplossing.

Doe voorgemalen koffie in de trechter

Mogelijke oorzaak:
U heeft bevestigd dat u koffie wilt zetten met voorgemalen koffie.

Druk op "Volgende" om verder te gaan en volg de instructies in de onderstaande handleiding.

1

Belangrijk!

  • Voeg nooit voorgemalen koffie toe wanneer de machine is uitgeschakeld, anders kan de koffie zich door de binnenkant van de machine verspreiden en deze vervuilen. Dit kan de machine beschadigen.

  • Gebruik nooit meer dan 1 afgestreken maatschepje, omdat dit de binnenkant van de koffiemachine kan bevuilen of de trechter kan blokkeren.

  • Bij gebruik van voorgemalen koffie kan slechts één kopje tegelijk worden gezet.

  • Het zetten van LONG koffie: halverwege de bereiding verschijnt de melding "VOEG VOORGEMALEN KOFFIE TOE, MAXIMAAL 1 MAATSCHEPJE". Voeg één afgestreken maatschepje voorgemalen koffie toe en druk op "OK".

  • U kunt geen DOPPIO+ koffie zetten met voorgemalen koffie.

2

Til het deksel van de voorgemalen koffietrechter op

"VOORGEMALEN DEKSEL OPEN. WILT U VOORGEMALEN KOFFIE GEBRUIKEN?" verschijnt op het display.

3

Druk op "Volgende" om verder te gaan

Of "Annuleren" om te stoppen en terug te keren naar het beginscherm.

"TOEVOEGEN VAN VOORGEMALEN KOFFIE , MAXIMAAL 1 MAATSCHEPJE" wordt weergegeven.

4

Zorg ervoor dat de trechter niet verstopt is en voeg vervolgens een afgestreken maatschepje voorgemalen koffie toe.

Druk vervolgens op OK om door te gaan met de voorbereiding.

"VOORGEMALEN KOFFIE" wordt weergegeven.

5

Druk op de afbeelding op het beginscherm die overeenkomt met de gewenste koffie

Het apparaat begint met de bereiding. De afbeelding van de gekozen drank verschijnt op het display, samen met een voortgangsbalk die zich geleidelijk vult naarmate het proces vordert en een beschrijving van elke afzonderlijke fase (malen, koffiezetten).

Aan het einde van de bereiding verschijnt op het display de boodschap "Uw drank is klaar! Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

**Opmerking
Om de voorgemalen modus te verlaten, opent u het deksel voor de voorgemalen koffie en drukt u op "Annuleren".

Heb je meer hulp nodig?

Stel een andere vraagMaestosa
Selecteer een ander product
Op deze pagina
© 2024|Sitemap